KAT-Global.Mix – zmiany w upstreamach

Informujemy iż dokonaliśmy zmian w rozkładzie ruchu upstreamów usługi KAT-Global.Mix.
Nowym upstreamem został Level 3, realizowany z POP w Pradze, oczywiście niezależnie od Warszawy.
Z upstreamów zniknęły: KAIA oraz RETN.
Obecnie usługa KAT-Global.Mix składa się z:
– Level 3 z Pragi,
– Cogent z Katowic,
– GTT z Warszawy,
– NIX z Pragi,
– DECIX/AMSIX trasą zachodnią (via Exatel) – wkrótce likwidacja,
– LINX/DECIX/AMSIX trasą północną (via Atman) – wkrótce likwidacja,
Jest to kolejny krok realizacji strategii EPIX zmierzającej do zmniejszenia liczby upstreamów usług Global.Mix do 3-4, ale z najwyższej półki dostawców tranzytów IP.
Nastąpi również dywersyfikacja dostawców tranzytów dla usług KAT-Global.Mix i WAR-Global.Mix, tak, aby te dwie usługi miały mocno zróżnicowane ścieżki do świata.

Prosimy o zwrócenie uwagi w najbliższych dniach na swoje wykresy i rozkład ruchu, będziemy prowadzili jeszcze drobne prace związane z kierowaniem ruchu na optymalne ścieżki.