Awaria w EPIX – Sitel – zakończenie.

Usterka usunięta poprzez wymianę transpondera DWDM.