Awaria w EPIX – KIX.

Obserwujemy niestabilność tras realizowanych przez KIX.

Nie mamy dalszych informacji.