PZPŁ

Komitet Centralny EPIX dziękuję za wsparcie Zjazdu

 

Naczelny Propagator

ICT-PRO_logo-3

Kwartalny zeszyt „ICT Professional” dla całego Narodu tworzy zbiór artykułów i porad by Łącznościowcom żyło się lepiej.
Pokaźna dystrybucja na terenie całego kraju zapewnia dostęp do zasobów wiedzy blisko 2 tysiącom Symetrycznych i 200 Niesymetrycznym.
Periodyk dociera do wszystkich miast i wsi, a zarazem obecny jest wszak na najważniejszych konferencjach branżowych.
Zwany  również „Naczelnym Propagatorem” stanowiony jest przez światłych Redaktorów i zmyślnych Publicystów.

Czytaj i prenumeruj  magazyn na: http://ictprofessional.pl/

 

 

Ośrodki Propagandy

media_forum_logo-01

Media Forum  – Niezależne Forum Operatorów Kablowych

Media Forum organizowane przez firmę Krawarkon, to cykliczne coroczne spotkania integrujące środowisko przedsiębiorców rynku komunikacji elektronicznej podczas których wychodzimy z inicjatywą omawiania bieżących zagadnień związanych z obecną sytuacją dla tej branży. Od lat konferencja objęta jest Wyłącznym Patronatem Branżowym przez miesięcznik TV Sat Magazyn.

Współpracujemy również z  blogiem Okablowani.pl, magazynem TV Lider oraz   ICT Professional.

Patronami Honorowymi konferencji są wspierający nas niezmiennie partnerzy:
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

Media Forum kierujemy  do: Operatorów TVK, ISP, Dostawców urządzeń i systemów technologicznych, Nadawców i Dystrybutorów kanałów telewizyjnych.
Program Media Forum daje możliwość uczestniczenia w  licznych wykładach, wystawie, którym towarzyszą dyskusje branżowe  i kuluarowe spotkania.

Tradycyjnie Organizator zapewnia wspólną zabawę i oprawę artystyczną podczas wieczornych spotkań towarzyskich.

Więcej informacji na stronie:
www.media-forum.pl

 

TVSat_Magazyn_logo_kolor

“TV-Sat Magazyn” jest wysokonakładowym miesięcznikiem, który posiada rzeszę stałych i wiernych czytelników. Jest magazynem satelitarno-kablowym zawierającym opisy i nowości z dziedziny telewizji satelitarnej i kablowej oraz telekomunikacji i elektroniki. Misją wydawcy jest wspomaganie procesów edukacyjnych dotyczących nowoczesnych technologii satelitarnych, audiowizualnych, telekomunikacyjnych i informatycznych, które w sposób wręcz rewolucyjny przekształcają otaczającą nas rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

Pismo adresowane jest do odbiorców telewizji satelitarnej i kablowej, abonentów platform cyfrowych, firm telekomunikacyjnych, instalatorów anten satelitarnych, pracowników telekomunikacyjnych sieci kablowych, producentów i dystrybutorów programów telewizyjnych, entuzjastów sprzętu satelitarnego, kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla nowoczesnych podmiotów gospodarczych. Dzięki sprawnemu marketingowi miesięcznik “TV-Sat Magazyn” dociera do prezesów, dyrektorów, członków zarządów oraz pracowników firm opartych na nowoczesnych rozwiązaniach multimedialnych. Pismo znane jest również w środowisku akademickim specjalizującym się w zagadnieniach, elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz w dziennikarstwie.

W naszym miesięczniku wybitni eksperci komentują aktualną sytuację polskiego pejzażu audiowizualnego i opisują nowe trendy w tv kablowej, satelitarnej i naziemnej. Udzielają również porad technicznych i prawnych dotyczących usług szerokopasmowych. Do grona dziennikarzy naszego miesięcznika należą m. in.: Henryk Ciski, Zdzisław Marchewka, Seweryn Kobyliński, Andrzej Zarębski, Janusz Osowski, Wojciech Filipiak, Jerzy Barski, Aleksandra Zaręba, Tomasz Zdunek, Adam Dawidziuk, Ewa Tyszko, Symforian Siewicz, Franciszek Skwierawski, Grzegorz Walenda, Jerzy Fiedosiejew.

 

 

tv_lider_logo

TV lider jest ogólnopolskim magazynem branżowym ukazującym się od 2003 r. Skierowany jest do osób profesjonalnie związanych z telewizją. Tv lider otrzymują wszystkie stacje telewizyjne w kraju i polskojęzyczne stacje na świecie, operatorzy kablowi, producenci, dystrybutorzy sprzętu i programów telewizyjnych, organizacje rządowe i branżowe. Magazyn TV lider stanowi doskonałe studium świata telewizji. Przeczytać w nim można informacje dotyczące: nowości programowych, warsztatu i etyki dziennikarskiej, radiokomunikacji naziemnej i satelitarnej, pozyskiwania i utrzymania telewidzów, prezentacji stacji telewizyjnych, najnowszej techniki, inżynierii dźwięku i obrazu, badania rynku oglądalności, reklamy. Czytelnikami magazynu jest ponad 1000 menedżerów, prezesów zarządu i rad nadzorczych czołowych firm związanych z mediami w Polsce – są to osoby o wyjątkowym potencjale decyzyjnym i sile nabywczej, mają duży wpływ na swoje otoczenie i rynek. Pod względem precyzji dotarcia do tej grupy, Tv-lider nie ma rywali.

 

oablowani_big

Narzędzie propagandy skierowane do pracowników i przedstawicieli świata łączności oraz wszystkich współtwórców postępu technicznego. Forma elektroniczna pozwala na dotarcie z przekazem do ludu pracującego miast i wsi. Wiedzę o łączności propagandziści przekazują, nie zważając na cenzurę, w drodze czynu społecznego, solidnie oraz w myśl zasady „Wiedza o łączności podstawą dobrobytu narodu”.
Celem periodyku jest ukształtowanie myśli, ambicji i dążeń milionów Polek i Polaków. Autorzy nie zapominają, że stały wzrost ilości i pól aktywności spełnia istotną rolę w wyznaczaniu kierunków postępowego wychowania. Konsultacja z aktywem wzmaga czujność propagandzistów i pociąga za sobą proces wdrożenia oraz unowocześnienia nowych form postępowego oddziaływania na lud pracujący miast i wsi.

Naczelni propagandziści: Ewelina Grabiec i Łukasz Bazański

Współtowarzysze, Kooperanci

logo_wer_bez_tla

Zakład pracy świadczący usługi prawne przedstawicielom łączności. Partnerzy kancelarii pozostają wierni ideałom ŁĄCZNOŚĆ – POKÓJ – PRAWORZĄDNOŚĆ. Wydajna praca i zaangażowanie w misję kierowników zakładu oraz całej załogi pozwala na realizację planu na 150% normy, ku chwale socjalistycznej gospodarki łącznościowej. Do zadań przystępują trzeźwi i wypoczęci, a w zakładzie nie brak przodowników pracy. Naszym hasłem i fundamentem uczciwej pracy jest: „Przestań pić! Chodź z nami budować lepsze jutro.”

Zakład ze stachanowskim trudem wspiera nieustanną walkę o dobrobyt i niezakłóconą światłowodową łączność proletariatu z blokiem państw socjalistycznych, zgodną z dekretami Sejmu Rzeczypospolitej. Wykonanie tych zadań wymaga uporu, zdwojonych wysiłków, a niekiedy nawet i wyrzeczeń. Zrzucenie pętów bezłącznościowej niewoli jest jednak celem wartym największych poświęceń – w myśl przewodniej idei, że współzawodnictwo pracy wychowuje nowego człowieka.

Delegatów w swoich skromnych progach w Katowicach rada zakładowa wita chlebem i solą.
Kancelaria prowadzi zakładową gazetkę Okablowani.pl

W radzie zakładowej zasiadają Ewelina Grabiec i Łukasz Bazański.

 

twojatv_big

TWOJA.TV to najlepsza alternatywa dla znienawidzonej przez Naród telewizji rządowej.

Tylko w TWOJA.TV z podziemia mogą wyjść wszyscy Niezależni.
Tylko w TWOJA.TV Lud wybiera aktualnie nadawany program.
Tylko w TWOJA.TV Ci co chcą i mają coś do przekazania sami mogą nadawać swoje audycje.

Łącznościowcu …
… jeśli nadajesz telewizję w swojej sieci, pod żadnym pozorem NIE udostępniaj programu TWOJA.TV na żadnym z dwóch pierwszych kanałów, aby nie narazić się na kontrolę ze strony władz.

Łącznościowcu …
… zadbaj o to, aby o istnieniu podziemnej propagandy dowiedziała się cała Wspólnota. Tylko dzięki kooperacji Patrioci z całego kraju mogą zaistnieć w telewizyjnej świadomości Ludu miast i wsi.

Łącznościowcu …
…, choć to może być trudne, odszukaj nas podczas Zjazdu. Znajdźmy wspólnie sposób, jak rozszerzyć zasięg Podziemia o Twoją siatkę kontaktów.

 

logo_telewizji_dlaCiebietv_kolor-2

Jesteśmy pionierem w propagandzie regionalnej na Śląsku.
Nasze gwarki z telewizji dlaCiebie.tv fedrują razem z nami aby wszystkie informacje biegły świetlnym kablem do wszystkich odbiorników.

 

SALEsupport-logo-duze

W trosce o wykonanie 110% normy i dbając aby towarzysze i towarzyszki, w pocie czoła pracujący na rzecz braci internetowej, swe obowiązki w służbie narodu wykonywali należycie, a efekty ich pracy przekładały się na zwiększanie majątku centralnego komitetu internetowego, przemierzają kraj w poszukiwaniu fabryk produkujących Internet aby normę wspomnianą dopilnować. Dzięki nim każdy kierownik zakładu nauczy się jak zarządzać związkami zawodowymi, jakiej treści ulotka propagandowa sprawdza się najlepiej, jak pogodzić obowiązki spawacza i suwnicowej oraz jak nie wyprowadzać majątku firmy za ogrodzenie.

zrzut-ekranu-2016-09-29-o-12-49-06

Towarzysze, obywatele, ludu pracujący miast i wsi.
Z wyrazami serdecznych i gorących uczuć braterstwa we wspólnej walce przybędą na nasz zjazd przedstawiciele mas pracujących zarówno z najodleglejszych, jak i z najbliższych sieci kraju. Z delegacją bohaterskiej i przodującej partii KIKE na czele przybędzie jej naczelny agitator – towarzysz Radosław Kojdecki aby krzewić wśród delegatów idee związkowe. Spokój i Porządek niezbędnym warunkiem pomyślnego kontynuowania socjalistycznej odnowy.

 

logo_kolor

Towarzysze, przodownicy łączności i telekomunikacji !
Jest dzisiaj z nami towarzysz przodownik Megakonfigirator !!!!
oklaski …..
To dzięki niemu dotrzecie do szerokich mas konsumentów naszej klasy robotniczej i inteligencji miast i wsi !
milczenie ….
To on, pomoże wam dobrze przygotować swoją ofertę by być zebrać owocne plony waszych starań !
To w skutek jego ingerencji, będziecie mogli prowadzić wymianę handlowa i konkurować z kapitalistycznymi  podmiotami facebuka i googla.
To dzięki niemu, będziecie mogli mieć zgodne z prawem i wymogami, które narzucają nam ciemne siły kapitalizmu, swoje strony  internetowe.
To Megakonfigurator pokaże Wam, jak wykręcać 200 % normy i zostać przodownikiem pracy.

Szukajcie go podczas zjazdu !

Spekulanci

 

xbest_logo_krzywe

Od 2007 roku XBEST.PL mając na względzie dobro całego narodu i pojedynczych jednostek dokłada wszelkich starań by była łączność, dlatego sprowadza kable i akcesoria światłowodowe niezbędne do budowy aktywów i pasywów światłowodowych.
To dzięki nam i naszym staraniom naród polski i zagraniczny ma możliwość korzystania tylko ze sprawdzonych i godnych polecenia produktów, a do tego nie obciążając zbytnio Waszych budżetów.
Od 4 lat żywo reagujemy na odezwy ludu miasta i wsi i dostarczamy kable i akcesoria światłowodowe do projektów, dokładamy swoją cegiełkę i pomagamy tworzyć projekty unijne m.in. 8.3 i 8.4 dla naszego wspólnego dobra. My pomożemy Wam! A czy Wy pomożecie nam?

 

 

logo_jambox

JAMBOX Kablówka 3 Generacji to w pełni cyfrowa, interaktywna telewizja kablowa HD docierająca do szerokich mas pracujących miast i wsi. To okno na świat obywateli. Nowoczesna, bez usterek.
Platforma multimedialna JAMBOX, łączy cechy mediów internetowych (interaktywność, szybki dostęp do informacji) z zaletami telewizji kablowej (bogaty wybór kanałów, cyfrowa jakość obrazu i dźwięku). JAMBOX pozwala za pośrednictwem odbiornika telewizyjnego m.in. na: dostęp do zasobów sieci Internet, odbieranie programów telewizyjnych w takich konfiguracjach, jakie nie są dostępne w żadnej innej telewizji, korzystanie z jakości HD w telewizji kablowej oraz dostęp do usług interaktywnych.

JAMBOX to usługa bazująca na platformie IPTV stworzonej przez SGT S.A. SGT S.A. jest operatorem telewizji JAMBOX współpracującym z Operatorami ISP z całej Polski.

ADESCOM_logo2

Towarzyszki i Towarzysze! Klaso pracująca, Rodacy!

            Czynem witamy zjazd Epix!

         Telefonariusze wszystkich krajów, łączcie się!

ADESCOM Polska Sp. z o.o. jako przodownik pracy jest producentem ideologicznie poprawnych systemów telefonii IP PBX dla firm, hoteli, szpitali, instytucji publicznych itp. oraz operatorskich platform i bram. Oferujemy kompleksowe i słuszne ustrojowo wdrożenia, szeroki wachlarz funkcjonalności, bogatą ludową wiedzę i doświadczenie na robotniczym rynku telekomunikacyjnym oraz rozwiązania indywidualnie zaprojektowane według wymagań ludu pracującego miast i wsi. Służąc postępowi społecznemu zapewniamy serwis i ideowe wsparcie techniczne.

Na polskim rynku istniejemy już ponad 15 lat, skutecznie walcząc z imperialistycznymi monopolami i tandetnymi podróbkami. Nasze partyjne programy komputerowe i pozostałe produkty stały się dojrzałe i niezawodne, dobrze służąc krajowi i klasie robotniczej. W służbie narodu instalujemy i umacniamy postępowe systemy telefonii internetowej. Realizując 200% normy niestrudzenie wzbogacamy ofertę zgodnie z potrzebami proletariackich klientów i specyfiką polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Możecie być przekonani, że my wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten któryśmy zadeklarowali: rozwijać kraj, umacniać rodzimą telekomunikację, poprawić warunki życia ludzi pracy. Jeśli nam pomożecie, to sądzimy, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć.
No, więc jak – pomożecie? … No!

ADESCOM wdraża, ADESCOM radzi, ADESCOM nigdy Was nie zdradzi!

Idee ADESCOM wiecznie żywe!

         Telefonia IP dźwignią społecznego zaufania!

         Naród z ADESCOM, ADESCOM z narodem!

rateart_logo_1

Towarzyszu pamiętaj!
Rozwój gospodarki telekomunikacyjnej sprawą całego narodu!
Prywaciarz Rate Art PHU powstał z początkiem nowego XXI wieku, po to, aby umocnić nasze światłowodowe Państwo i dać oparcie ciężko pracującemu ludowi. Nasz zakład pracy mieści się w centralnym punkcie naszego kraju – mieście Łodzi, a także dwóch zakładach terenowych: we Warszawie i w Krakowie. Współpraca z takimi zagranicznymi firmami jak: EXFO, SUMITOMO, FREMCO, CHEMTRONICS, SOFTING, MIDTRONICS pozwala nam zwiększyć produkcję rynkową, polepszając jakość usług i handlu, zaspakajając lepiej rosnące potrzeby naszego społeczeństwa. Dostarczane przez nas nowoczesne rozwiązania do pomiaru i budowy sieci światłowodowych w tym reflektometry EXFO MaxTester 730C, iOLM, mierniki mocy EXFO PPM350C, spawarki światłowodowe SUMITOMO T-71C+, wdmuchiwarki FREMCO, a także elementy czyszczące CHEMTRONICS pozwalają osiągnąć 200% normy, przy tym samym nakładzie pracy.
Dla dobra naszej telekomunikacyjnej Ojczyzny łączymy doświadczenie starszych pokoleń z energią i nowatorstwem młodzieży. Zgodnie z hasłem: „Więcej umieć, wydajniej pracować – dla dobra cyfrowej Polski” od lat prowadzimy szkolenia, jako czołowe centrum treningowe w zakresie telekomunikacji. Rocznie kształcimy setki towarzyszy, aby mogli oni uzyskać wzrost wydajności, większą gospodarność i oszczędność. Nasze szkolenia obejmują niezbędny dla ludu pracy zakres wiedzy teoretycznej, a także praktycznej, po to by z wiedzą i energią budować przyszłość naszego cyfrowego Narodu.
Obywatelu! W myśl zasady „Zrobić więcej niż nakazuje obowiązek” stworzyliśmy centrum serwisowe gdzie zapewniamy pełne wsparcie dla wszystkich oferowanych rozwiązań, na miejscu, w naszej Ojczyźnie.
Pozdrawiamy weteranów walki i przodowników pracy – budowniczych światłowodowej Polski Internetowej!

cyberteam-logo

Cyberteam Sp. z o.o. od blisko dekady dba by Ci co Interenety dostarczać mają, mieli czym to robić!
W pocie czoła i trudzie ogromnym dostarcza produkty propagandy – ośrodkom propagandy aby czym nadawać było!
Jest Cyberteam – jest łączność, jest Internet!
Co by nie było, że mało dla dobra Narodu od lat kilku Cyberteam toczy walkę z skośnookimi kolaborantami, a wszystko po to żeby obywatele Naszego pięknego kraju po chińskie sięgać nie musieli! Mamy dla Was polskie, dobre i finansów nie obciążające dobra narodowe : Fibertechnic – dla łączności światłowodowej i Cyberteam dla łączności radiowej.
Narodzie trwaj !

impakt

Towarzysze z Impakt S.A od niemal dwudziestu lat dbają o to, by klasie robotniczej w Rzeczypospolitej Ludowej oraz za granicą nie zbrakło elektroniki użytkowej oraz narzędzi do tworzenia sieci.
Poprzez szeroką ofertę produktów i rozwiązań, opracowanych w duchu rewolucyjnych przemian przez naszych towarzyszy z Lanberg, Power Walker, Asustor czy też Netis, jesteśmy w stanie dostarczyć każdemu proletariuszowi narzędzi do tego, aby jego zakład pracy czy spółdzielnia mogły być bezpieczne i doskonale skomunikowane z innymi ośrodkami światowej rewolucji.
Szafy 19” od towarzyszy z Lanberg w połączeniu z rozwiązaniami NAS od Asustor oraz zasilaczami UPS od Power Walker i szeroką gamą produktów sieciowych Netis sprawiają, że każdy zakład pracy czy też małe centrum dowodzenia lokalnym aktywem, będzie zdolne do szybkiego przetwarzania danych, bezpieczne przed atakami kontrrewolucjonistów oraz solidne i trwałe. Ponadto w ofercie Impakt znajdziemy też szereg aktywów służących do konserwacji i działań naprawczych sieci.

 

Źródło operacyjne:
http://zjazd.epix.net.pl

profile clean