W tym formularzu może się rejestrować: Uczestnik Sponsor.

Wejściówki opłacone w ramach umowy proszę zarejestrować w pierwszej opcji. Ewentualne dodatkowe korzystając z drugiej opcji.

Rejestracja podlega weryfikacji przez Organizatora. Jeśli nie reprezentujesz: Uczestnika Sponsor, skorzystaj z innego formularza podanego na https://misot.pl/zjazd/

Jeżeli jesteś Redaktorem/Gościem Specjalnym/Obsługą techniczną zgłoś się do Organizatora po link do dedykowanego formularza.

Formularz niepubliczny – proszę nie rozpowszechniać

FORMULARZ ARCHIWALNY!

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Projekt MdM sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej jako „Administrator”), 41-902 Bytom, ul. Antoniego Józefczaka 29/40
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych  lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@misot.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a, g, i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  5. Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

REGULAMIN Zjazdów 2022