Wiosenne sprzątanie i hermetyzacja KAT-OpenPeering


W dniu dzisiejszym nastąpił przegląd i optymalizacja rozgłoszeń w KAT-OpenPeering.
Dzięki wdrożeniu nowych narzędzi dokonaliśmy kilkutygodniowej analizy i wynikającego z niej pierwszego odfiltrowania prefixów:
– pochodzących historycznie z innych źródeł niż faktyczni uczestnicy wymiany ruchu (nastąpiła pełna hermetyzacja usługi),
– rozgłaszanych przez naszych Uczestników, ale oferujących ścieżki niestabilne, niskiej jakości itp,
– rozgłaszających sieci z których otrzymywaliśmy prawie wyłącznie DDOSy i inne abusywne działania w kierunku naszych Uczestników,
– rozgłaszających sieci nie oferujących w ogóle ruchu, lub ruchu na poziomie symbolicznym, tzw. „zapychaczy tablic”, czy „statystów”.
Dzięki tym działaniom udało się usunąć kilkadziesiąt tysięcy prefixów z powyższych kategorii, a strata w ruchu EPIX wyniesie tylko nieco ponad 250Mbps (z ponad 350Gbps), więc jest pomijalna.

Nie traktujemy dzisiejszej operacji jako zakończonej, będziemy prowadzili takie działania cyklicznie, w celu bieżącej eliminacji problemotwórczych ścieżek i zapewnienia dzięki temu najwyższej jakości usługi.
Pozostajemy także w gotowości do przyjmowania od Was uwag i zgłoszeń problematycznych sieci.