Ważna informacja dla korzystających z naszego POP “JOR” w PSE, Jordana 25.

Informujemy, iż w związku z postępującymi negatywnymi naszym zdaniem zmianami organizacyjnymi w PSE, które objęły węzeł  “JOR” w Katowicach, na Jordana 25 informujemy iż:
– nie jesteśmy już w stanie zapewnić stabilności organizacyjnej i technicznej tego węzła, ogłaszamy go więc POP’em wysokiego ryzyka,
– zalecamy naszym Uczestnikom korzystającym z tego POP pilny kontakt z ich dostawcą transmisji i uzgodnienie zmiany zakończenia swoich łącz do innego naszego węzła,
– od 1 maja bieżącego roku nie realizujemy nowych usług w tym węźle, tak portów, jak vlanów, oraz rozbudowy pasm obecnych usług,
– rozpoczynamy oficjalnie proces likwidacji tego węzła, chcemy zakończyć go maksymalnie w ciągu kilku miesięcy, zapewniając korzystającym Uczestnikom czas na spokojną migrację,
– proponowanym i preferowanym węzłem zastępczym jest “4DC”, Katowice, Adamskiego 7, 4Data Center,
– finalne wypowiedzenia portów planujemy na  3 kwartał 2016, ale nie wykluczamy przyspieszenia tego procesu, jeśli nastąpią wydarzenia zmieniające obecny status węzła, np. wypowiedzenie lub nie przedłużenie umów naszych lub naszych partnerów,
– EPIX nie będzie pobierał opłat za działania związane z migracją, jeśli nie niosą one za sobą kosztów faktycznych po naszej stronie.

Pozostajemy do dyspozycji w kwestii konsultacji rozwiązania tego problemu wspólnymi siłami: info@epix.net.pl.