Wypełniając poniższy formularz zgłaszam się do testów usługi TeleKlasa zgodnie z opisem na https://teleklasa.lokalni.pl/

*Wymagane

TeleKlasa zgloszenie do testow
np. Kierownik / Nauczyciel / Pracownik Placówki, odpowiedzialny za organizację zdalnego nauczania / Osoba wspierająca szkołę, etc.
Numer RSPO (https://rspo.men.gov.pl/) placówki oświatowej, w której będzie użyta usługa
RODO:
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Fundacja Lokalni, ul. Józefczaka 29/40; 41-902 Bytom, NIP: 0000000000; KRS: 0000000000; REGON: 000000000; (dalej również jako ,,ADO”). Z ADO można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub drogą mailową pisząc na adres ado@lokalni.org.pl
Zgoda na zbieranie danych na potrzeby procedowania wszelkich spraw związanych z Projektem TeleKlasa *
Zgoda na przekazanie zebranych danych dla podwykonawców i partnerów Fundacji Lokalni *