Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji wspiera INET MEETING [EPIX INSIDE] 2017-04-26/28 Zakopane!

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji wspiera

INET MEETING [EPIX INSIDE] 2017-04-26/28 Zakopane

 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji (SBT),
niczym UNION PACYFIC i CENTRAL PACIFIC wypiera PONY EXPRESS, na wschód i na zachód od WISTULA RIVER.

Propaguje inicjatywy w celu rozwoju infrastruktury łączności komunikacyjnej w duktach leśnych,
kanałach, rowach, kanalizacji ściekowej, mikrorowkach – bez pardonu przeciskiem i przewiertem,
rokadowo lub przy drodze, a i czasem w międzytorzu.

SBT to grono SPEC – COWBOYS, co zęby zjedli na budowaniu telegrafu, telefonii, łączy telekomunikacyjnych
oraz RANCHERS i RANGERS, którzy znakomicie planują, wykonują, instalują i zbroją.

SBT niczym agencja PINKERTON NATIONAL DETECTIVE AGENCY zapewnia inspektorów nadzoru autorskiego,
wykonawczego i inwestorskiego dla wszelkich inwestycji w telekomunikacji .

A mówiąc prosto, SBT: doradza, szkoli, realizuje projekty, kieruje budowami telekomunikacyjnymi i je nadzoruje,
wykonuje ekspertyzy w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych, kosztorysowanie;
współpracuje z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami (w tym administracji państwowej)
związanymi z szeroko pojętym budownictwie telekomunikacyjnym.

Koniom wody i obroku, a dla COWBOYS dostępu do BROADBAND INTERNET SALOON!

Zobacz więcej na:
https://www.epix.net.pl/zakopane