[Śląskie] Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP – dofinansowania – spotkanie

Zaproszenie na Spotkanie Informacyjne

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Spotkanie Informacyjne dotyczące możliwość uzyskania do 100 tys. zł dofinasowania na realizację szkoleń, kursów, doradztwa oraz studiów dla pracowników i pracodawców w ramach projektu: “Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września o godz. 11:00 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43.

Tematami spotkania będą:

· główne założenia projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”;
· możliwość uzyskania 80% dofinansowania na szkolenia, doradztwo, egzaminy, studia podyplomowe;
· warunki przyznania dofinansowania dla MMŚP;
· Podmiotowy System Finansowania;
· Baza Usług Rozwojowych (BUR);

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjno-informacyjnym w Katowicach:
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ul. Rolna 43; 40-555 Katowice
tel. 885-520-520
mail: szkolenia@wst.com.pl

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19 września br. pod podanym numerem telefonu, bądź mailowo.

Justyna Paszkowska
Punkt rekrutacyjno-informacyjny projektu
„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”