[Śląskie CP] Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców Działanie 1.2

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców Działanie 1.2

Tematyka spotkania poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Spotkanie, odbędzie się 2017-11-06 w godz. 9.00 – 14:00 w Centrum Edukacji 
i Biznesu Nowe Gliwice, Gliwice, ul. Bojkowska 37.

W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru 
i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację pod adresem https://scp-slask.pl//wydarzenia

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

image004

ZapiszZapisz