[Śląskie CP] Fundusze dla Biznesu – Poradnik przedsiębiorcy 2/2017.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury drugiego w tym roku numeru „Funduszy dla Biznesu”. Szczególnej uwadze polecamy artykuł podpowiadający, jak przygotować się do kontroli, oraz kolejną część cyklu Krok po kroku, w której omawiamy zasady oceny wniosków. Przedstawiamy także efekty pracy ŚCP —
już od dziesięciu lat wspieramy przedsiębiorców w staraniach o dofinansowanie ze środków unijnych.
Edycje papierowe dostępne są w siedzibie ŚCP, Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach oraz licznych instytucjach otoczenia biznesu, natomiast e-publikację numeru 2/2017 można obejrzeć i pobrać pod adresem http://www.funduszedlabiznesu.pl/.
Numery archiwalne znajdą Państwo na stronie www.scp-slask.pl pod zakładką Skorzystaj/Poradnik przedsiębiorcy.

Numery archiwalne znajdą Państwo na stronie:
https://scp-slask.pl/czytaj/fundusze_dla_biznesu___poradnik_przedsiebiorcy

ANNA TRÓLKA
Starszy Specjalista
Zespół ds. Kontaktów z Mediami
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
e-mail: anna.trolka@scp-slask.pl
tel. +48 32 743 92 13
Adres siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47

image004