[Śląskie CP] Fundusze dla Biznesu – Poradnik przedsiębiorcy 4/2018.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury czwartego numeru „Funduszy dla Biznesu”.

Rok 2018 zakończyliśmy prezentacją dobrych praktyk. Przykłady firm, które odniosły sukces, mogą zachęcić do skorzystania ze środków unijnych oraz postawienia na rozwój technologiczny i wprowadzanie innowacji. To dobry moment na przemyślenie strategii działania, co ułatwi harmonogram naborów w 2019 roku. Warto zwrócić uwagę na nowość — Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, obejmujące Internacjonalizację MŚP (Poddziałanie 3.5.3). W tym przypadku dofinansowanie przeznaczone będzie na promocję produktów i usług na branżowych targach międzynarodowych. Radzimy także, co zrobić, aby jak najlepiej zaprezentować swój projekt w trakcie panelu eksperckiego, czyli nowej formy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach działania 1.2.

Wystarczy kliknąć, aby przeczytać lub pobrać nowy numer.

Edycje papierowe poradnika dostępne są w siedzibie ŚCP, Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach oraz licznych Instytucjach Otoczenia Biznesu.

Numery archiwalne e-publikacji znajdą Państwo na stronie www.scp-slask.pl pod zakładką Skorzystaj/Poradnik przedsiębiorcy.

Klauzula informacyjna Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:  http://www.scp-slask.pl/czytaj/dane_osobowe

ANNA TRÓLKA
Starszy Specjalista
Zespół ds. Kontaktów z Mediami
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
e-mail: anna.trolka@scp-slask.pl
tel. +48 32 743 92 13
Adres siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47

image004