[Śląskie] Badanie szkolnictwa zawodowego pod kątem rynku pracy – ankieta Urzędu Marszałkowskiego

Szanowni Państwo,

Zmieniająca się sytuacja na regionalnym rynku pracy wymaga podjęcia działań. Dane instytucji rynku pracy wskazują na zapotrzebowanie na fachowców. Przedsiębiorcy ich potrzebują, by móc rozwijać swoją działalność.
Niestety, efekty kształcenia w ramach systemu szkolnictwa zawodowego, najczęściej nie są zgodne z Państwa potrzebami kadrowymi. Występują tak technologiczne, jak i programowe rozbieżności utrudniające efektywne pozyskiwanie nowej kadry wśród absolwentów szkół zawodowych.
Zapraszam Państwa do wypełnienia oraz do przekazania jej przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach Państwa struktur ankiety, która jest elementem szerszych działań regionu na rzecz lepszego startu młodzieży na rynku pracy, a Państwu pozwoli na uzupełnienie deficytów kadrowych.
Ankieta znajduje się pod adresem:
https://goo.gl/forms/q2rocWRhRbnQXCyh1

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 24. lipca br.
W przypadku ewentualnych pytań osobą do kontaktu pozostaje Pan Lesław Nowak: lenowak@slaskie.pl tel. (32) 77 40 989 oraz Pan Paweł Waleczek: pwaleczek@slaskie.pl tel. (32) 77 40 069.

Pozdrawiam,

Paweł Waleczek
Starszy specjalista
Referat Zarządzania i Analiz

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Adres siedziby: ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice
Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Tel. +48 32 77 40 069;  fax +48 32 77 40 402
pwaleczek@slaskie.pl
rpo.slaskie.pl