Rośniemy razem!

Z przyjemnością informujemy, iż awansujemy w rankingach IXP i dostawców usług.

W rankingu porównującym obejmujących liczbę Uczestników IXP, a prowadzonym przez Hurricane Electric (HE), zajmujemy obecnie miejsca 15 (EPIX.Katowice) i 45 (EPIX.Warszawa-KIX) na świecie, to bardzo wysoki awans, gdyż z drugiej setki tegoż zestawienia.

 

 

W rankingu prowadzonym przez Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA), obejmującym ponad 48800 organizacji z całego świata, posiadających numer AS, uszeregowanych pod względem ilości przyłączonych sieci IPv4 awansowaliśmy z 159 na 106 miejsce.

 

 

Z miejsca 6 na 4 awansowaliśmy także w rankingu polskich systemów autonomicznych, uszeregowanych pod względem ilości przyłączonych sieci IPv4.
Zestawienie to jest realizowane przez Hurricane Electric (HE) i jest dostępne tu: http://bgp.he.net/country/PL
Co istotne, awans ten wystąpił pomimo tego, iż w 2015 roku rozpoczęliśmy, a do dzisiaj kontynuujemy proces migracji poszczególnych usług EPIX na nie współdzielone jak wcześniej numery AS i obecnie występujemy w nim już pięciokrotnie.

 

 

Największe gratulacje tych sukcesów należą się naszym Uczestnikom, finansującym i wspierającym realizację i rozwój naszych wspólnych przedsięwzięć.
To dzięki efektywnej i skutecznej integracji środowiska MiŚOT powstał unikalny na skalę co najmniej europejską projekt kumulacji potencjału polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Jesteśmy bardzo dumni, iż darzycie nas zaufaniem, bo to dzięki niemu i Waszemu zaangażowaniu tworzymy razem tak wspaniałe zjawisko.
Dziękujemy naszym Aktywistom i Partnerom za wspieranie naszych działań, bez Was nie byłoby to możliwe, to prawdziwa przyjemność współpracować z Wami.

Życzymy Wam wszystkim kolejnych sukcesów i dużej satysfakcji ze wspólnych działań!

Zarząd i Aktywiści e-Południe