RIPE NCC wspiera INET MEETING [EPIX INSIDE] 2017-04-26/28 Zakopane!

RIPE NCC wspiera

INET MEETING [EPIX INSIDE] 2017-04-26/28 Zakopane

 

RIPE (ang. RIPE Network Coordination Centre) – niezależna i niedochodowa organizacja wspierająca infrastrukturę sieci Internet. Jej siedziba znajduje się w Amsterdamie. RIPE NCC pełni rolę między innymi Regionalnego Rejestru Internetowego (ang. RIR) przechowując i przydzielając takie dane jak adresy IPv4 i IPv6 oraz numery AS. Rejonem w jakim działa RIPE są: Europa, Bliski Wschód i część Azji Środkowej.

Do zadań RIPE należy:

Rozwijanie i opieka techniczna nad bazą WhoIS

Pomoc administracyjna dla członków RIPE

Dodatkowo RIPE zajmuje się:

Utrzymaniem jednego z 13 głównych serwerów DNS (K-root)

Rozwojem baz trasowania

Koordynacją i wsparciem dla delegacji ENUM

Wspieranie badań nad rozwojem technologii

Tworzeniem neutralnych statystyk wykorzystania sieci Internet

Zobacz więcej na:
https://www.epix.net.pl/zakopane