ADM-RP-Rejestracja podmiotu
Rejestracja Podmiotu w bazie Grupy e-Południe
Pełna nazwa ewidencyjna rejestrowanego podmiotu
Kraj rejestracji podmiotu
Adres ewidencyjny - ulica
Adres ewidencyjny - numer budynku
Adres ewidencyjny - miasto
Kod pocztowy w formacie xxxxx
Kraj rejestracji podmiotu
Numer identyfikacji podatkowej / VAT ID
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE / UKE register number. Jeśli nie posiadasz zostaw pole puste / if you don't have one leave empty.
Adres korespondencyjny
Adres korespondencyjny - ulica
Adres korespondencyjny - numer budynku
Adres korespondencyjny - miasto
Kod pocztowy / zip
Kraj rejestracji podmiotu / country of registration
Numer systemu autonomicznego / Autonomous system number xxwsw
Dane na tej stronie formularza nie są wymagane dla nowo rejestrujących się , lecz ich wprowadzenie znacznie ułatwi przyszłą współpracę i nie będziecie zmuszeni ich wypełniać w innych miejscach ePanelu.
Podmioty współpracujące obecnie z Grupą e-Południe powinny wypełnić wszystkie pola!

Maximum file size: 47.19MB

Zweryfikuj wprowadzone dane.

Summary

Registrar email
Telefon komórkowy (SMS) / Cell phone (SMS)
Pełnomocnik główny jest super administratorem dla podmiotu i powiązanych z nim kont osobowych. Powinien to być właściciel lub pełnomocnik (?)
Signature of filler
Numer w CEIDG
Pola do ew dodania
Email do kontaktu z właścicielem(ami). Sprawy wyłącznie krytyczne i eskalacje.
Email do dostarczania Ci faktur/korekt.
Email do kontaktu z działem/osobą odpowiedzialną za płatności należne Grupie e-Południe.
Numer telefonu do kontaktu z działem/osobą odpowiedzialną za płatności należne Grupie e-Południe. Jeśli podawany jest komórkowy prosimy o format +48xxxxxxxxx.
Email do kontaktu z działem księgowości, np. potwierdzenia sald