Rejestracja Delegatów na Polski Zjazd Pracowników Łączności (2016-09-19/20 Szczyrk)

Komitet Centralny EPIX realizując określone zadania podejmuje wszelkie starania, aby zabezpieczyć udział jak najszerszej grupie ISP/TVK w Polskim Zjeździe Pracowników Łączności.
Mając natomiast na względzie obiektywne ograniczenia podaje do wiadomości, iż liczba Delegatów jest ograniczona.
Rejestrujcie się, zanim udział w Zjeździe będzie podlegał reglamentacji.

EPIX PZPŁ - plakat 2457x3496