Pożyczka szerokopasmowa dla MiŚOTów

Sebastian Kachel – ePołudnie na żywo z Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie:
Jesteśmy na Centralnych Warsztatach Szkoleniowych, zoorganizowanych przez Związek Banków Polskich oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
Spotkanie poświęcone jest zagadnieniom potencjału i specyfiki rynku telekomunikacyjnego oraz realizacji inwestycji rozwoju sieci szerokopasmowych.
Dodatkowo w ramach warsztatów omówione zostaną zmodyfikowane założenia pożyczki szerokopasmowej.

Więcej informacji wkrótce na naszych stronach, w czasie meeting.misot.pl oraz w magazynie ICT Professional.

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz