Porozumienie o strategicznej współpracy SGT – EPIX

logo_sgtsa

SGT S.A., lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, zawarł „Porozumienie o strategicznej współpracy” z EPIX, kluczowym węzłem wymiany ruchu i dostawcą usług dla Operatorów Telekomunikacyjnych. Porozumienie ma na celu wspieranie rozwoju technologicznego i biznesowego Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT).

Zawarte dziś porozumienie jest zgodne z długofalową misją Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Południe. To wynik prac inżynierskich prowadzonych przez SGT S.A. i EPIX, zmierzających do wypracowania technicznego rozwiązania, zapewniającego operatorom maksimum bezpieczeństwa i gwarancję jakości w odbiorze sygnału IPTV poprzez sieć i węzły EPIX.
Jednym z elementów porozumienia jest usługa „Bezpieczny dostęp do IPTV”, w ramach której sygnał IPTV na drodze od źródła sygnału w SGT S.A. poprzez infrastrukturę EPIX będzie przesyłany do operatorów z gwarancją jakości zapewniającą m.in. odporność na ataki DDOS. Rozwiązanie będzie pierwszą w Polsce implementacją mechanizmów QoS end-to-end w usłudze typu „IPTV dla ISP”.
Standardowym elementem tej usługi będą redundantne łącza poprzez sieć EPIX do SGT S.A. Ruch pomiędzy nimi będzie przełączany automatycznie z użyciem protokołów dynamicznego routingu.

– SGT S.A. swoimi pomysłami zaskoczył nas i sprowokował naszych inżynierów do działania. Mam wielką satysfakcję, iż kolejny raz pierwsi i w iście ekspresowym tempie wdrażamy w życie pożyteczne dla ISP i twórcze pomysły – mówi Krzysztof Czuszek, Członek Zarządu Stowarzyszenia e-Południe, CTO EPIX.

W wyniku porozumienia, dzięki wsparciu SGT S.A., EPIX i jego członkowie będą mogli również realizować jeden z celów projektu wspierania MiŚOT, czyli działania badawczo – rozwojowe na rzecz środowiska ISP. EPIX bowiem do swojego portfolio usług doda usługę „Telewizja dla EPIX-owca”. Każdy posiadacz portu w EPIX otrzyma bezpłatnie dostęp do testowego sygnału telewizyjnego, oraz jedno urządzenie do jego odbioru, czyli skuteczne narzędzie do edukacji i własnych badań laboratoryjnych w zakresie technologii IPTV.

– Cieszę się, że SGT S.A. pomaga nam realizować nasze cele statutowe oraz wspiera uczestników naszego Klastra. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że SGT S.A. została partnerem projektu MiŚOT  – mówi Adam Kossowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia e-Południe.

W ramach porozumienia zostanie również wdrożone narzędzie do monitoringu jakości działania łączy międzymiastowych uczestników EPIX. Narzędzie to będzie oparte o kluczowy element systemu IPTV SGT S.A., tzw. „System monitoringu IPTV”. Każdy użytkownik portu EPIX otrzyma od SGT S.A. bezpłatnie sondę tego systemu, a EPIX, bazując na „Systemie monitoringu IPTV SGT S.A.”, będzie publikował dane statystyczne dotyczące jakości działania sieci poszczególnych operatorów międzymiastowych. To pierwsze przedsięwzięcie tego typu dające ISP dostęp do ciągłych analiz wykorzystywanych przez nich łączy oraz w szerokiej skali pokazujące stan i jakość polskich sieci telekomunikacyjnych.

– Od 10 lat wspieramy polskich ISP. Jeśli możemy zrobić coś pożytecznego dla naszego środowiska i wzbudza to pozytywne emocje, to bardzo się z tego cieszymy. Wierzę, że nawiązanie strategicznej współpracy z EPIX otwiera nowy rozdział w rozwoju telewizji JAMBOX – Bartłomiej Czardybon, Prezes Zarządu SGT S.A.

Więcej informacji o SGT S.A. dostępnych jest pod adresem: www.sgtsa.pl.

***

Firma SGT S.A. lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, powstała w 2007 roku
w ramach Grupy 3S. Na polski rynek telekomunikacyjny wkroczyła, tworząc interaktywną telewizję cyfrową JAMBOX. Współpracuje z lokalnymi operatorami Internetu, zainteresowanymi świadczeniem usług
w technologii IPTV w swoich sieciach. Usługa sygnowana renomowaną marką JAMBOX obejmuje najbogatszą ofertę programową na rynku, niedostępną w żadnej innej platformie telewizyjnej.

W 2014 roku SGT S.A. rozszerzyła zakres świadczonych usług o rozwiązania technologiczne dla tradycyjnych operatorów telewizji kablowej. Dziś tworzy produkty dla operatorów,
którzy poszukują rentownego modelu biznesowego dla świadczenia usług telewizji cyfrowej z zachowaniem własnej marki i identyfikacji produktowej.

***

EPIX to jeden z kluczowych projektów realizowanych od 2008 roku przez Klaster i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe”.
Założeniem EPIX jest zapewnienie dostępu do taniej i wysokiej jakości transmisji danych i usług IP, oraz innych dóbr niezbędnych do realizacji codziennych zadań Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT).
Jest zarządzany przez operatorów ISP, działa na zasadzie non-profit, wszelkie nadwyżki finansowe pozyskane z jego prowadzenia Stowarzyszenie przeznacza na rozwój i wspieranie przedsięwzięć służącym Uczestnikom.
W 2016 roku EPIX kumuluje potencjał około 500 Operatorów z całego kraju i zagranicy, oraz osiągnął stabilną pozycję  lidera polskich IXP i dostawców usług hurtowych dla rynku ISP.
EPIX jest także organizatorem Polskiego Zjazdu Pracowników Łączności, imprezy integracyjnej dla MiŚOT.