Oświadczenie Stowarzyszenia e-Południe dotyczące spółki ISPhurt.

OŚWIADCZENIE

Obserwujemy w naszym otoczeniu pojawiające się informacje i pytania dotyczące naszych związków ze spółką ISPhurt.
W związku z tym czujemy obowiązek oświadczyć iż:
– Stowarzyszenie e-Południe, ani osoby pełniące funkcje w jego organach nie były i nie są pomysłodawcą, inicjatorem, założycielem, czy udziałowcem spółki ISPhurt,
– działania osób i firm związanych z e-Południe jako Członkowie Rady EPIX, czy Uczestnicy/Założyciele EPIX, a związane ze spółką ISPhurt nie są przez e-Południe kreowane i kontrolowane, są to ich prywatne sprawy i interesy.
Jednocześnie informujemy, iż e-Południe/EPIX nie udziela informacji dotyczących spółki ISPhurt, w tym w celu należy się kontaktować bezpośrednio z jej Zarządem pod adresem: zarzad@isphurt.pl.

Zarząd e-Południe.