Nowy projekt – Softelnet KSAVI GNI/KNO dla MiŚOT

Z przyjemnością informujemy, iż kontynuując strategię wspomagania rozwoju Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT) wraz z Partnerem Wspierającym, Firmą Softelnet SA. uruchamiamy nowy projekt: “Softelnet KSAVI GNI/KNO dla MiŚOT”.
Jego założeniem jest uzyskanie najlepszych możliwych warunków zakupu licencji i opieki serwisowej produktów Partnera.
Projekt jest bezterminowy, czyli promocja trwa do jej odwołania przez Partnera, co mamy nadzieję nie nastąpi nigdy 🙂
Warunki promocji i formularz zamówieniowy są dostępne na dedykowanej stronie projektu, dostępnej wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników:

Widoczne dla zarejestrowanych i zalogowanych


Partner zaproponował wersję bezpłatną:
Przedstawiamy darmowe rozwiązanie oparte o platformę QGIS, dzięki któremu każdy ISP może zmniejszyć ryzyko błędnego raportowania infrastruktury do SIIS. Postanowiliśmy tabelaryczną postać raportu przedstawić przy użyciu podkładu mapowego. Otwierając plik generowany przez miniSIIS w systemie Geospatial Network Inventory FREE dla miniSIIS, otrzymujemy dostęp do zaraportowanych danych w postaci warstw mapowych. Każda warstwa została wcześniej skonfigurowana tak, aby dać operatorowi możliwość:
– Wizualnej weryfikacji danych z perspektywy mapowej,
– Wizualnej weryfikacji połączeń liniowych pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci,
– Wizualnej weryfikacji podległości punktów adresowych zakończeń sieciowych pod węzły,
– Paszportowej weryfikacji kompletności raportowanych danych,
– Paszportowej weryfikacji powiązań obiektów geometrycznych i niegeometrycznych z obiektami nadrzędnymi.
Opis rozwiązania, film instruktażowy oraz możliwość pobrania oprogramowania znajdują się pod adresem:
https://ksavinetworkinventory.com/pl/raport-minisiis-w-qgis/
Ostateczne rozwiązanie, dostępne w pełnej wersji Geospatial Network Inventory, generuje raport z danych ewidencyjnych do SIIS. Dodatkowo posiadając bazę punktów adresowych oraz geometrię deklarowanych zasięgów, automatycznie tworzone są powiązania zakończeń sieciowych (aktualnych, planowanych, bądź potencjalnych) z zasięgami działania własnej sieci, eliminując przy tym nakład ręcznej pracy oraz minimalizując ryzyko popełnienia pomyłki.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw potrzebom MiŚOT przygotowaliśmy narzędzie, które ma na celu wesprzeć ich działania zarówno na etapie planowania sieci FTTx/GPON, jak i podczas dalszych prac związanych z przygotowaniem inwestycji, ich realizacją oraz późniejszym utrzymaniem.
Szczegóły można przeczytać na:
https://ksavinetworkinventory.com/pl/planowanie-sieci-ftth-dla-popc11/