Konsultacje KIKE: Konsultacje UKE dot. mechanizmu pomiaru prędkości Internetu (termin: 2017-08-18)

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o otwartym Internecie dostawcy usług
do Internetu zapewniają, aby W KAŻDEJ UMOWIE ZAWARTE BYŁY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRĘDKOŚCI POBIERANIA I WYSYŁANIA DANYCH w
ramach usługi dostępu do Internetu. Aktualnie trwają prace nad
projektem ustawy, który precyzuje, w jaki sposób należy rozumieć
m.in. pojęcia minimalnej i maksymalnej prędkości. Stanowisko KIKE do
tego projektu ustawy przygotowała Kancelaria itB Legal.

Prezes UKE zamierza przeprowadzić konkurs na stworzenie systemu
pomiarowego do celów certyfikowanego MECHANIZMU MONITOROWANIA
PRĘDKOŚCI DOSTĘPU DO INTERNETU. Aktualnie ogłosił społeczne
konsultacje dokumentacji konkursowej.

Elementem dokumentacji konkursowej jest m.in. opis techniczny i
funkcjonalny systemu pomiarowego do celu certyfikowanego mechanizmu
monitorowania usługi, który opisuje, CO TAKI SYSTEM POMIARU
PRĘDKOŚCI INTERNETU POWINIEN MIERZYĆ I W JAKI SPOSÓB.

Ostateczny termin zgłaszania uwag do dokumentacji konkursowej mija 18
sierpnia. Link do komunikatu UKE i dokumentacji:
http://uke.gov.pl/ruszaja-konsultacje-certyfikowanego-mechanizmu-monitorowania-jakosci-dostepu-do-internetu-22652

Prosimy o pilne zgłaszanie uwag do tej dokumentacji emailem biuro@kike.pl.

 

Ten i inne istotne dla MiŚOT tematy zostaną poruszone w czasie Konsultacji KIKE,
które odbędą się w czasie MM 2017-10-23/25 MiŚOT Meeting Poznań (http://meeting.misot.pl)