Kolejny uczestnik EPIX z redundancją WAR+KAT – NETCITY

NETCITY

 

Z przyjemnością informujemy, iż firma NETCITY z Kielc (www.netcity.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!