Kolejny uczestnik EPIX z redundancją WAR+KAT – Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca

CSMNP
Z przyjemnością informujemy, iż Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca (http://tvk.csmnp.com.pl/) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!