Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAW + KTW) – TELEKOM.PL

 

MiŚOT TELEKOM.PL Sp. z o.o. ze Starego Sącza, legitymujący się EPID-em [TELEKOMPL] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[TELEKOMPL] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!