Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAW + KTW) – P.P.H.U. “ARTUS”

 

MiŚOT P.P.H.U. “ARTUS” Krzysztof Andrzej Kozak z Krakowa, legitymujący się EPID-em [ARTUS] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[ARTUS] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!