Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAW + KTW) – MTNET

 

MiŚOT MTNET Sp. z o.o. z Dębicy, legitymujący się EPID-em [MTNETDEBIC] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[MTNETDEBIC] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!