Kolejny uczestnik EPIX.Warszawa z redundancją WAR+KAT – Protonet

PROTONET

Z przyjemnością informujemy, iż Firma Protonet z Piekar Śląskich (www.protonet.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz 10Gbps,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!