Kolejny uczestnik EPIX.Warszawa z redundancją WAR+KAT – Ostrog.NET

Z przyjemnością informujemy, iż Firma Ostrog.NET z Raciborza (http://ostrog.net) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!