Kolejny uczestnik EPIX.Warszawa-KIX z redundancją WAR+KAT – Comnet Multimedia

Z przyjemnością informujemy, iż Firma Comnet Multimedia z Katowic (http://cnmultimedia.pl/) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!