Kolejny uczestnik EPIX.Warszawa z redundancją WAR+KAT – BRK NETWORK DEVICES

Z przyjemnością informujemy, iż Firma BRK NETWORK DEVICES z Nowej Rudy (http://devices.pl/) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!