Kolejny uczestnik EPIX.Warszawa-KIX z redundancją WAR+KAT – Stowarzyszenie ZST

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie ZST ze Stargardu Szczecińskiego (http://www.zcenter.pl/) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!