Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa-KIX z redundancją WAR+KAT – MargoNet

Z przyjemnością informujemy, iż Firma MargoNet z Wielunia (http://margonet.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa-KIX oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!