Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – WAWTEL

Informujemy, iż MiŚOT WAWTEL Sp. z o.o. z Warszawy, legitymujący się EPIDem [WAWTEL] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[WAWTEL] dołączył do EPIX.Katowice portem wirtualnym.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!