Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją KAT+WAR) – TEL-NET Krzysztof Frąc

 

Informujemy, iż MiŚOT TEL-NET Krzysztof Frąc z Rodogoszcza, legitymujący się EPIDem [TELNETRAD] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[TELNETRAD] dołączył do EPIX.Warszawa portem wirtualnym.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!