Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – JARANET

Z przyjemnością informujemy, iż JARANET (http://www.jaranet.pl/) z Koźmina Wielkopolskiego, legitymujący się EPIDem [JARANETKOZ] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!