Kluczowa informacja dla korzystających z węzła EPIX w PSE, Jordana 25 – likwidacja.

Przypominamy istotne fakty z komunikatu przesłanego do Was 3 maja 2016:
W związku z postępującymi negatywnymi naszym zdaniem zmianami organizacyjnymi w PSE, które objęły węzeł  “JOR” w Katowicach, na Jordana 25 informujemy iż:
– nie jesteśmy już w stanie zapewnić stabilności organizacyjnej i technicznej tego węzła,
– zalecamy naszym Uczestnikom korzystającym z tego POP bezzwłoczny kontakt z ich dostawcą transmisji i uzgodnienie zmiany zakończenia swoich łącz do innego naszego węzła,
– od 1 maja bieżącego roku nie realizujemy nowych usług w tym węźle, tak portów, jak vlanów, oraz rozbudowy pasm obecnych usług,
– proponowanym i preferowanym węzłem zastępczym jest “4DC”, Katowice, Adamskiego 7, 4Data Center.

Informujemy, iż przesuwana od kilku miesięcy całkowita likwidacja i wyłączenie tego węzła nastąpi nieodwołalnie do końca bieżącego roku.
Zwracamy uwagę, iż od połowy grudnia EPIX będzie jak zwykle w stanie przerwy technicznej (wyłącznie usuwanie usterek), co powoduje, że wszelkie operacje przeniesień portów czy usług musza być sfinalizowane wcześniej.
Prosimy o poważne potraktowanie tego komunikatu i rozpoczęcie bezzwłocznych działań.