Hermetyzacja OpenPeering – Hurricane Electric


W dniu dzisiejszym nastąpił przegląd i optymalizacja rozgłoszeń w naszych OpenPeering’ach, co zaowocowało całkowitą eliminacją Hurricane Electric z EPIX.
Dzięki tym działaniom hermetyzujących udało się usunąć blisko 100 tysięcy prefixów rozgłaszanych przez HE, a wynikające z tego zmniejszenie ruchu wyniesie zaledwie <5Gbps (z ponad 1700Gbps), więc jest pomijalne.
Nie traktujemy dzisiejszej operacji jako zakończonej, będziemy prowadzili takie działania cyklicznie, w celu bieżącej eliminacji problemotwórczych ścieżek i zapewnienia dzięki temu najwyższej jakości usługi OP.
Pozostajemy także w gotowości do przyjmowania od Was uwag i zgłoszeń kolejnych problematycznych sieci.