Andrzej Kuchlewski o rozwiązywaniu sporów z abonentami na INET MEETING [EPIX INSIDE] 2017-04-26/28 Zakopane

Do prelegentów INET MEETING [EPIX INSIDE] 2017-04-26/28 Zakopane dołączają kolejni eksperci.

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończył w poznańskiej Izbie Adwokackiej.

Doradza oraz prowadzi spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, jak i w sprawach rewindykacji dóbr oraz wywłaszczeń. Prowadzi obrony w procesach karnych, w tym z zakresu przestępstw gospodarczych, broniąc przedsiębiorców oraz członków zarządów,
 a także reprezentuje w takich procesach pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej prelegentów znajdziesz na: https://www.epix.net.pl/zakopane#merytoryka