Aktualizacja oferty na międzymiastowe transmisję do EPIX.

taniej

 

 

 

 

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy tegoroczne negocjacje z operatorami podwykonawczymi świadczącymi dla naszych Uczestników usługi międzymiastowej transmisji danych.
Nowe oferty na realizację łącz do EPIX.Katowice dostępne są tutaj, a do EPIX.Warszawa tutaj.

Zamówienia na nowe usługi, lub przedłużenia złożone w lipcu będą realizowane w nowych cenach od 1 sierpnia.
Operatorzy korzystający obecnie z usług EP-TE, którym zakończył się okres związania umową mogą skorzystać z oferty po złożeniu nowego zamówienia na przedłużenie umowy (na zamowienia@epix.net.pl).
Operatorzy korzystający obecnie z usług EP-TE z trwającym okresem związania umową będą mogli skorzystać z nowej oferty najwcześniej trzy miesiące przed końcem tego okresu, po złożeniu zamówienia j.w.
Operatorów korzystających obecnie z innych usług (na przykład EP-Backup/Netia Backup) informujemy, iż nie będziemy utrzymywać tych usług w ofercie, ani negocjować na nie nowych stawek.
Mogą być użytkowane nadal bez zmian, lub zastąpione (na tych samych interfejsach) transmisjami danych im usługami IP z naszego drugiego węzła, co zapewni Uczestnikom odpowiednią redundancję.