40G do EPIX.Warszawa-KIX – Evio Polska

Evio Polska z Poznania, dostawca rozwiązań IPTV dla MiŚOT dokonał upgrade styku z EPIX.Warszawa-KIX do 40Gbps.
Sumaryczna przepływność styków EVIO z EPIX wzrosła do 80Gbps.

https://www.evio.pl

Gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!