130G do EPIX – Evio Polska

Evio Polska z Poznania, dostawca rozwiązań IPTV dla MiŚOT dokonał upgrade styku z EPIX.Katowice do 90Gbps.
Sumaryczna przepływność styków EVIO z EPIX wzrosła do 130Gbps.

https://www.evio.pl

Gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!