Wszystko dla małych i średnich

Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni – MiŚOT, to w Polsce wyjątkowo szeroka grupa przedsiębiorców. Ok. 2000 lokalnych dostawców internetu i telewizji kablowych świadczy usługi telekomunikacyjne na najwyższym poziomie. Wartość swoich lokalnych marek budują oni między innymi poprzez współpracę na wielu polach eksploatacji. Stowarzyszenie e-Południe oraz grupa telekomunikacyjna iNet Group od dłuższego czasu wspierały lokalnych dostawców usług telekomunikacyjnych w ich działaniach. Projekty czasem się pokrywały, ale częściej uzupełniały. W wyniku postępującej integracji w środowisku postanowiono te działania uporządkować. Poniżej alfabetyczne zestawienie realizowanych projektów dla MiŚOT w pigułce.

EPID.pl

Epid.pl to międzyorganizacyjny projekt mający na celu ułatwienie uwierzytelniania w serwisach i usługach Partnerów Wspierających MiŚOT. Jest to baza użytkowników i mechanizm, który pozwoli im logować się do różnych serwisów i usług dla MiŚOT za pomocą jednego loginu i hasła. Ponadto epid.pl ma zapewnić możliwość zarządzania kontami przypisanymi do organizacji oraz wgląd w dane powiązane z identyfikatorami EPID.
EPIX

Jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „e-Południe” dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych. Solidarnie finansowany i niezależny węzeł wymiany ruchu internetowego – prowadzony przez MiŚOT dla MiŚOT. Wszelkie nadwyżki finansowe pozyskane z prowadzenia węzła przeznaczane są na rozwój i wspieranie przedsięwzięć non-profit służących użytkownikom projektu.

MiŚOT B2B

Centrum wymiany informacji międzyoperatorskich. W ramach projektu operatorzy mogą zadawać zapytania o możliwość transmisji lub inne usługi telekomunikacyjne w poszczególnych lokalizacjach u pozostałych OT.

MiŚOT dla OSE

W skrócie MdO, polega na zebraniu w spójną grupę MiŚOT posiadających w zasięgu swojej sieci placówki edukacyjne i możliwości zapewnienia ich sieciami transmisji do nowo powstającej OSE oraz reprezentowania ich interesów względem podmiotów biorących udział w tworzeniu tej sieci (MC, ME, JST) i NASK jako jej operatora. Celem MdO jest wykreowanie dla MiŚOT nowych kontraktów na usługi transmisyjne w ramach utrzymania OSE oraz przetarcie drogi do przyszłej, wspólnej realizacji innych projektów.

MiŚOT Meeting

Kontynuując sukces współpracy przy wiosennej konferencji INET MEETING [EPIX INSIDE], organizatorzy zapraszają na kolejne spotkania organizowane przez i dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych. Doświadczenia zebrane przy organizacji wcześniejszych konferencji iNET Meeting oraz PZPŁ i EPPP pozwalają organizować konferencje najlepiej dostosowane do oczekiwań MiŚOT.

MiŚOT Tech Meeting

Cykl szkoleń organizowanych przez iNET Group jest okazją do poszerzania swojej wiedzy oraz wymiany spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami. Szkolenia o szerokim zakresie tematycznym: sprzedażowe, techniczne, wysokościowe i elektryczne organizowane we współpracy z dostawcami rozwiązań w branży, także z dofinansowaniem do 80%.

Tele.Atmosfera

W Polsce mamy jeden z najgorszych wskaźników jakości powietrza w Europie, co powoduje tysiące przedwczesnych śmierci i zwiększoną liczbę zachorowań. O problemie z zanieczyszczeniem powietrza mówi się tam, gdzie są zamontowane stacje pomiarowe. Tam gdzie ich nie ma – wydaje się, że problem nie istnieje. Tym właśnie problemem zajmuje się Tele.Atmosfera, wykorzystując to, że operatorzy telekomunikacyjni dysponują rozległą siecią światłowodową, która jest idealnym nośnikiem informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych gminach. Projekt polega również na budowaniu świadomości społeczności lokalnych w zakresie metod zwalczania niskiej emisji.

Tele.Centrum

Dawny projekt e-Południe Call Center realizowany jest w ramach szerszego działania “Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”. Projekt produkcyjnie ruszył w listopadzie 2013. MiŚOT najczęściej sami obsługują swoich abonentów w godzinach pracy, jednak po godzinach abonenci są często skazani na pocztę głosową. Tele.Centrum jest odpowiedzią na potrzebę posiadania Call Center przez nich. Od początku działania Agenci Tele.Centrum obsłużyli blisko 3 tys. rozmów.

Tele.Kreatywni

Jest to projekt Stowarzyszenia e-Południe we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. W ramach zajęć praktycznych z przedmiotu “Trening kreatywności i innowacji” wraz z ekspertami klastra e-Południe, studenci mieli za zadanie dokonać analizy studium przypadku typowej lokalnej firmy telekomunikacyjnej. Po wprowadzeniu w realia działalności typowego ISP studenci odpowiadali na pytania. W efekcie zajęć powstał obraz typowej polskiej lokalnej firmy telekomunikacyjnej z punktu widzenia abonenta.

Tele.Odpowiedzialni

CSR, czyli Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej. W projekcie działania skupiają się wokół czterech głównych filarów odpowiedzialności: biznesowej, społecznej, odpowiedzialności za środowisko pracy oraz środowisko naturalne. Wiele aktywności, określonych w ramach filarów, członkowie Klastra e-Południe wykonują już od dawna, a kodeks je dodatkowo kataloguje. Wprowadzenie kodeksu przyczyniło się do opracowania pełnego zbioru zasad odpowiedzialności dla branży telekomunikacyjnej.

Tele.Windykacja

Projekt animowany przez iNet Group, polega na wypracowaniu dla MiŚOT specjalnych i korzystnych warunków współpracy z firmami windykacyjnymi, aby te pomogły małym i średnim w odzyskiwaniu należności od nierzetelnych abonentów. Obecnie w ramach projektu MiŚOT mogą współpracować z jedną z dwóch firm do wyboru.

Tele.Zdrowie

Popularne ubezpieczenia to zazwyczaj przegrana sprawa. Wydając ogromne pieniądze dostajemy usługę nieskuteczną, nieprofesjonalną i zawsze zbyt późno. Tele.Zdrowie to abonament, który wyrównuje szanse na zdrowie dla operatorów i ich pracowników. Dzięki projektowi, MiŚOT minimalnym nakładem dbają o doskonałe samopoczucie i wydajność w pracy.

Zakupy Grupowe

W ramach inicjatywy realizowanych jest wiele podprojektów. “XXX dla MiŚOT”, gdzie XXX to wybrany produkt lub usługa, której mali i średni poszukują, a dzięki agregacji swoich potrzeb, mają możliwość negocjacji cen i warunków zakupu. Ostatnie przykłady działań to m.in. “Fura dla MiŚOT-a”, czyli okazyjny zakup pojazdu do firmy czy np. “ONT dla MiŚOT”, czyli ONT z porządnym wsparciem i szeroką interoperacyjnością. Podprojektów jest zdecydowanie więcej.

Zgrana Paczka

“Najlepsze usługi telekomunikacyjne od polskiego lokalnego operatora” to przekaz, jaki skierowany jest do mieszkańców na terenach, w których MiŚOT posiadają swoje zasięgi. Zgrana Paczka to sposób na pozyskanie nowych klientów na usługi poprzez działania sprzedażowe prowadzone pod wspólną marką MIŚOT-ów.