Trwa realizacja projektu: Mały i Średni Operator telekomunikacyjny dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli MiŚOT dla OSE = MdO.
MdO to projekt animowany przez Stowarzyszenie e-Południe i Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej wspierany także przez Inet Group i  ICT Professional.
Polega on na zebraniu w spójną grupę MiŚOT posiadających w zasięgu swojej sieci placówki edukacyjne i możliwości zapewnienia im transmisji do nowo powstającej OSE, oraz reprezentowania ich interesów względem podmiotów biorących udział w tworzeniu tej sieci (Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji, Operatora Sieci czy gmin).

Celem jest wykreowanie MiŚOT w przyszłości nowych kontraktów na usługi transmisyjne w ramach utrzymania OSE.
Oraz przetarcie drogi do przyszłej, wspólnej realizacji innych projektów jak przetargi dla firm czy instytucji.

Rozpoczynamy od zbadania potencjału grupy poprzez zbieranie od MiŚOT informacji o możliwościach technicznych realizacji przyłączeń min. 100Mbps do placówek edukacyjnych i zbudowanie ich zestawienia.
Na bazie wielkości zebranego wolumenu dostępnych Waszymi sieciami placówek podejmiemy decyzję o realizacji kolejnych działań, czyli tworzenia i formalizowania umów z Operatorem Sieci, oraz zawierania umów z zainteresowanymi MiŚOT.

Zgłoszenia na tym etapie pozwalają określić nam skalę projektu, nie są w żadnym razie zobowiązaniem do uczestnictwa w nim!
Nie traktujemy zbieranych informacji o posiadanych możliwościach jako twarde deklaracje, wyłącznie jako dane, które w ujęciu statystycznym pokażą MiŚOTów z naszą spójną reprezentacją  jako silnego gracza rynkowego.
Bardzo prosimy o zaangażowanie i szybkie zgłaszanie zasięgów, dajmy się zauważyć i pokażmy jaki konkretny potencjał stanowimy na polskim rynku!
Nawet jeśli projekt nie przyniesie wymarzonego rezultatu to będzie historycznym sygnałem w przestrzeni publicznej, że MiŚOT istnieją, mają się dobrze, potrafią działać wspólnie i mają dzięki temu wielką siłę.

Zapraszamy na stronę projektu (dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników www.epix.net.pl):
https://www.epix.net.pl/misot-dla-ose/

Statystyki projektu (aktualizowane jak się znajdzie czas):

350

Liczba zarejestrowanych MiŚOT i ich styków.

25600+

Liczba zgłoszeń placówek.

4500

Liczba placówek z istniejącym przyłączem.

6500

Liczba placówek z przyłączem do uruchomienia w 3 miesiące.