epid.pl to międzyorganizacyjny projekt mający na celu ułatwienie uwierzytelniania w serwisach i usługach Partnerów Wspierających MiŚOT.
Jest to baza Użytkowników i mechanizm, który pozwoli użytkownikom logować się do różnych serwisów i usług dla MiŚOT za pomocą jednego loginu i hasła.
Ponadto chcemy zapewnić możliwość zarządzania kontami przypisanymi do Waszych Organizacji oraz wgląd w dane powiązane z Waszymi identyfikatorami EPID, pozwoli nam to stworzyć zaplecze do dalszej rozbudowy i uporządkowania dostępu do usług e-Południe i Partnerów Wspierających MiŚOT.

Rdzeń projektu to serwis Auth0, zapewniający uniwersalność, standaryzację i bezpieczeństwo, oraz nasze własne aplikacje pozwalające łatwo zarządzać Użytkownikami i dostępem.