[KAT] Migracja na nowy router PolMix – 2017-09-07

Informujemy, iż w dniu 2017-09-07 0:30 – 5.00 (dzisiejsza noc) będą prowadzone prace polegające na przeniesieniu usługi KAT-PolMix na nową platformę sprzętową (2 x 100Gbps).
Nie są wymagane działania po stronie Użytkowników.

[KAT] Zmiana danych przełącznika S012 na S027

Komunikat dotyczy Uczestników zaterminowanych w przełączniku S012 EPIX-KAT-4DC11-S012-2J

Następuje zmiana nazwy przełącznika oraz danych demarkacyjnych portów na docelowe czyli S027 EPIX-KAT-4DC11-S027-2J

Nowe oznaczenie portów:

S027P01 · NSOLVE-v-ne
S027P02 · METROPORT
S027P03 · ARTCOMJAW-v-cntdtrab
S027P04 · EXATEL-NNI-PNI
S027P05 · NDI-s-tktelekom
S027P07 · CONNECTIT-v-tkt
S027P08 · EVIO-f-RYBNET
S027P09 · NDI-v-atman-cwdm
S027P10 · RYBNET-ryb-v-netia
S027P11 · UNINET-v-exatel
S027P12 · DERKOM-v-qt
S027P13 · OSTROGNET-v-qt
S027P14 · GTNETZAMOS-v-ne5-19
S027P15 · JUTRAPOL-v-opl
S027P16 · MULTIPLAY-1-v-qt
S027P17 · RUDNA-v-DGNETSA
S027P18 · NETSERCZE-v-exatel
S027P19 · ECALL-2-v-qt
S027P20 · LEON-1-v-leon
S027P21 · WIDENET-v-exatel
S027P22 · REWOLUC-v-opl
S027P23 · MEDIATSIE-s-vman-war-1
S027P24 · ITFUTURA-v-gts
S027P25 · SWIDMAN-v-hawe
S027P29 · HYNAMLYN-v-opl
S027P30 · DARNETRYB-v-ne
S027P31 · EMITEL-v-qt
S027P33 · PETROINF-v-snetkra
S027P34 · FLYNETPRU-v-ne
S027P35 · INTEREVO-v-ne
S027P36 · WIECZOROL-v-opl
S027P38 · DESIRE-v-tkt
S027P39 · GLOBITEL-v-exatel
S027P40 · MATRONIX-v-ne
S027P41 · CITYPARTNER-v-trabcntd
S027P42 · ITCOMP-v-tkt
Proszę nowe oznaczenie zapisać, np. w opisie portu od Waszej strony lub systemie paszportyzacji.
Przyszłe zlecenia związane z tym portem bez podania jego ID będą realizowane na końcu kolejki (z powodu konieczności ręcznej identyfikacji) lub odrzucane (w wypadku niemożności ustalenia demarkacji).

[WAR] Migracja na nowy router PolMix – 2016-11-15

Informujemy, iż w dniu 2016-11-15 1:00 – 2.00 (noc z poniedziałku na wtorek) będą prowadzone prace polegające na przeniesieniu sesji usługi WAR-PolMix na nową platformę sprzętową (2x40Gbps).
Nie są wymagane działania po stronie Użytkowników.

[WAR] Migracja na nowy router WAR-Global.Mix – przesunięcie na 2016-09-07

Informujemy, iż w dniu 2016-09-07 1:00 – 2.00 będą prowadzone prace polegające na przeniesieniu sesji WAR-Global.Mix na nowy sprzęt.
Nie są wymagane działania po stronie Użytkowników.

[WAR] Migracja na nowy router WAR-Global.Mix – 2016-09-06

Informujemy, iż w dniu 2016-09-06 1:00 – 2.00 będą prowadzone prace polegające na przeniesieniu sesji WAR-Global.Mix na nowy szprzęt.
Nie są wymagane działania po stronie Użytkowników.

KAT-Global.Mix – zmiany w upstreamach

Informujemy iż dokonaliśmy zmian w rozkładzie ruchu upstreamów usługi KAT-Global.Mix.
Nowym upstreamem został Level 3, realizowany z POP w Pradze, oczywiście niezależnie od Warszawy.
Z upstreamów zniknęły: KAIA oraz RETN.
Obecnie usługa KAT-Global.Mix składa się z:
– Level 3 z Pragi,
– Cogent z Katowic,
– GTT z Warszawy,
– NIX z Pragi,
– DECIX/AMSIX trasą zachodnią (via Exatel) – wkrótce likwidacja,
– LINX/DECIX/AMSIX trasą północną (via Atman) – wkrótce likwidacja,
Jest to kolejny krok realizacji strategii EPIX zmierzającej do zmniejszenia liczby upstreamów usług Global.Mix do 3-4, ale z najwyższej półki dostawców tranzytów IP.
Nastąpi również dywersyfikacja dostawców tranzytów dla usług KAT-Global.Mix i WAR-Global.Mix, tak, aby te dwie usługi miały mocno zróżnicowane ścieżki do świata.

Prosimy o zwrócenie uwagi w najbliższych dniach na swoje wykresy i rozkład ruchu, będziemy prowadzili jeszcze drobne prace związane z kierowaniem ruchu na optymalne ścieżki.

Testy rozgłoszenia Grupy Allegro.

Informujemy, iż rozpoczynamy testy pełnego rozgłoszenia Grupy Allegro w EPIX.

Prace w EPIX [Zakończenie].

Informujemy, iż prace polegające na (czym) zostały zakończone (sukcesem/niepowodzeniem) o godzinie xx.xx.
Serdecznie przepraszamy za kłopoty!

Prace w EPIX.

Informujemy, iż w dniu xx.xx.xxxx (dzień tygodnia) w godzinach od xx.xx do xx.xx będą prowadzone prace polegające na (czym).
Spowodują one problemy w dostępie do (czego) dla (kogo).
Serdecznie przepraszamy za kłopoty!

[WAR+KAT] Prace EPIX/Akamai 2014-10-17.

W nocy z 16 na 17 października w godzinach 2:00 – 4:00 będą prowadzone prace serwisowe skutkujące niedostępnością CDN Akamai.

 

Przepraszamy.