[KAT/WAR] Świąteczno-noworoczna przerwa techniczna w EPIX.

W dniu 2020-12-15 rozpoczęła się przerwa w realizacji prac technicznych w EPIX, będzie ona trwała do 2021-01-06 włącznie.
W tym okresie wstrzymujemy się od możliwych do przesunięcia w realizacji działań modernizacyjnych, prac planowych, a także uruchomień nowych usług dla Uczestników i modyfikacji obecnie eksploatowanych.
Oczywiście mamy świadomość występowania sytuacji wyjątkowych, zwracamy jednak uwagę, iż podobne przerwy mają również nasi dostawcy, kooperanci i kolokatorzy, dlatego zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjmowania zleceń, których realizacja jest uzależniona od nich w jakikolwiek sposób.
Zlecenia złożone od dnia 2020-12-16 będziemy realizowali już w nowym roku.
NOC EPIX będzie w tym okresie realizował wyłącznie obsługę zapobiegania i usuwania awarii, oczywiście w trybie 24 x 7 x 365, jak zwykle pod e-mailem noc@epix.net.pl.

Spokojnych i wesołych świąt!

[KAT/WAR] OpenPeering prace diagnostyczne na RS-ach

W nocy 24 lipca między godziną 00:30 – 05:00 będą prowadzone prace diagnostyczne na RS-ach w openpeeringach KAT oraz WAR.

Podczas prowadzonych prac moga wystąpić restarty sesji BGP do RS-ów (przypominamy aby zestawić obie sesje

BGP do obu RSów w openpeeringach – w takim przypadku prace diagnostyczne nie będą miały wpływu na działanie usług)

[KAT/WAR] OpenPeering prace diagnostyczne na RS-ach

W nocy z 30.06 na 01.07 będą prowadzone prace diagnostyczne na RS-ach w openpeeringach KAT oraz WAR.

Podczas prowadzonych prac moga wystąpić restarty sesji BGP do RS-ów (przypominamy aby zestawić obie sesje

BGP do obu RSów w openpeeringach – w takim przypadku prace diagnostyczne nie będą miały wpływu na działanie usług)

Update:
jako że przyczyną niestabilności naszych OP jest Hurricane Electric sesje z nimi pozostaną złożone do wyjaśnienia.

[KAT/WAR] Świąteczno-noworoczna przerwa techniczna w EPIX.

W dniu 2019-12-13 rozpoczyna się przerwa w realizacji prac technicznych w EPIX, będzie ona trwała do 2020-01-02 włącznie.
W tym okresie wstrzymujemy się od możliwych do przesunięcia w realizacji działań modernizacyjnych, prac planowych, a także uruchomień nowych usług dla Uczestników i modyfikacji obecnie eksploatowanych.
Oczywiście mamy świadomość występowania sytuacji wyjątkowych, zwracamy jednak uwagę, iż podobne przerwy mają również nasi dostawcy, kooperanci i kolokatorzy, dlatego zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjmowania zleceń, których realizacja jest uzależniona od nich w jakikolwiek sposób.
Zlecenia złożone od dnia 2019-12-14 będziemy realizowali już w nowym roku.
NOC EPIX będzie w tym okresie realizował wyłącznie obsługę zapobiegania i usuwania awarii, oczywiście w trybie 24 x 7 x 365, jak zwykle pod e-mailem noc@epix.net.pl.

Spokojnych i wesołych świąt!

[KAT/WAR] Świąteczno-noworoczna przerwa techniczna w EPIX.

W dniu 2018-12-14 rozpoczęła się przerwa w realizacji prac technicznych w EPIX, będzie ona trwała do 2018-01-02 włącznie.
W tym okresie wstrzymujemy się od możliwych do przesunięcia w realizacji działań modernizacyjnych, prac planowych, a także uruchomień nowych usług dla Uczestników i modyfikacji obecnie eksploatowanych.
Oczywiście mamy świadomość występowania sytuacji wyjątkowych, zwracamy jednak uwagę, iż podobne przerwy mają również nasi dostawcy, kooperanci i kolokatorzy, dlatego zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjmowania zleceń, których realizacja jest uzależniona od nich w jakikolwiek sposób.
Zlecenia złożone od dnia 2018-12-14 będziemy realizowali już w nowym roku.
NOC EPIX będzie w tym okresie realizował wyłącznie obsługę zapobiegania i usuwania awarii, oczywiście w trybie 24 x 7 x 365, jak zwykle pod e-mailem noc@epix.net.pl.

Spokojnych i wesołych świąt!

[KAT/WAR] Świąteczno-noworoczna przerwa techniczna w EPIX.

W dniu 2017-12-15 rozpoczęła się przerwa w realizacji prac technicznych w EPIX, będzie ona trwała do 2018-01-02 włącznie.
W tym okresie wstrzymujemy się od możliwych do przesunięcia w realizacji działań modernizacyjnych, prac planowych, a także uruchomień nowych usług dla Uczestników i modyfikacji obecnie eksploatowanych.
Oczywiście mamy świadomość występowania sytuacji wyjątkowych, zwracamy jednak uwagę, iż podobne przerwy mają również nasi dostawcy, kooperanci i kolokatorzy, dlatego zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjmowania zleceń, których realizacja jest uzależniona od nich w jakikolwiek sposób.
Zlecenia złożone od dnia dzisiejszego będziemy realizowali już w nowym roku, rozpoczęte do 2017-12-14 postaramy się dokończyć w kolejnych dniach.

NOC EPIX będzie w tym okresie realizował wyłącznie obsługę zapobiegania i usuwania awarii, oczywiście w trybie 24 x 7 x 365, jak zwykle pod emailem noc@epix.net.pl.

[KAT] Migracja na nowy router PolMix – wycofanie

Informujemy, iż w związku z problemami występującymi z nową platformą KAT-PolMix wracamy na weekend do poprzedniego routera. Do prac powrócimy po przygotowaniu przez producenta platformy i oprogramowania poprawek, opublikujemy stosowne powiadomienie.

[KAT] Migracja na nowy router PolMix – 2017-09-07 – kontynuacja

Informujemy, iż w dniu 2017-09-07 trwają prace wdrożeniowe i tunningowe nowego routera, których nie jesteśmy w stanie przeprowadzić bez obserwacji obciążonej maszyny. Postaramy się aby z tego tytułu nie było zauważalnych problemów,choć nie możemy wykluczyć konieczności składania sesji (lub maszyny) KAT-PolMix.

[KAT] Migracja na nowy router PolMix – 2017-09-07

Informujemy, iż w dniu 2017-09-07 0:30 – 5.00 (dzisiejsza noc) będą prowadzone prace polegające na przeniesieniu usługi KAT-PolMix na nową platformę sprzętową (2 x 100Gbps).
Nie są wymagane działania po stronie Użytkowników.

[KAT] Zmiana danych przełącznika S012 na S027

Komunikat dotyczy Uczestników zaterminowanych w przełączniku S012 EPIX-KAT-4DC11-S012-2J

Następuje zmiana nazwy przełącznika oraz danych demarkacyjnych portów na docelowe czyli S027 EPIX-KAT-4DC11-S027-2J

Nowe oznaczenie portów:

S027P01 · NSOLVE-v-ne
S027P02 · METROPORT
S027P03 · ARTCOMJAW-v-cntdtrab
S027P04 · EXATEL-NNI-PNI
S027P05 · NDI-s-tktelekom
S027P07 · CONNECTIT-v-tkt
S027P08 · EVIO-f-RYBNET
S027P09 · NDI-v-atman-cwdm
S027P10 · RYBNET-ryb-v-netia
S027P11 · UNINET-v-exatel
S027P12 · DERKOM-v-qt
S027P13 · OSTROGNET-v-qt
S027P14 · GTNETZAMOS-v-ne5-19
S027P15 · JUTRAPOL-v-opl
S027P16 · MULTIPLAY-1-v-qt
S027P17 · RUDNA-v-DGNETSA
S027P18 · NETSERCZE-v-exatel
S027P19 · ECALL-2-v-qt
S027P20 · LEON-1-v-leon
S027P21 · WIDENET-v-exatel
S027P22 · REWOLUC-v-opl
S027P23 · MEDIATSIE-s-vman-war-1
S027P24 · ITFUTURA-v-gts
S027P25 · SWIDMAN-v-hawe
S027P29 · HYNAMLYN-v-opl
S027P30 · DARNETRYB-v-ne
S027P31 · EMITEL-v-qt
S027P33 · PETROINF-v-snetkra
S027P34 · FLYNETPRU-v-ne
S027P35 · INTEREVO-v-ne
S027P36 · WIECZOROL-v-opl
S027P38 · DESIRE-v-tkt
S027P39 · GLOBITEL-v-exatel
S027P40 · MATRONIX-v-ne
S027P41 · CITYPARTNER-v-trabcntd
S027P42 · ITCOMP-v-tkt
Proszę nowe oznaczenie zapisać, np. w opisie portu od Waszej strony lub systemie paszportyzacji.
Przyszłe zlecenia związane z tym portem bez podania jego ID będą realizowane na końcu kolejki (z powodu konieczności ręcznej identyfikacji) lub odrzucane (w wypadku niemożności ustalenia demarkacji).