Teksty dodane przez Webmaster EPIX

Zmiana zakończenia łącza Atman.

Na 4.01.2013 od 1.00 do 5.00 zaplanowaliśmy zmianę zakończenia łącza po Warszawskiej jego stronie. Prace nie powinny potrwać dłużej jak 1h. Nie będą działały transmisje L2 do Warszawy (Tinety i inne takie) oraz KIX (ale będzie działał bezpośredni TPIX).

Prace w godzinach nocnych.

Dzisiejszej nocy przeprowadzimy konieczną ze względów technicznych operację rozbudowy linków między przełącznikami brzegowymi, a szkieletem sieci, co spowoduje krótkie przerwy w transmisjach niektórych naszych klientów (dotyczy klientów zaterminowanych na switchach D-Link w węźle Jordana). Jednocześnie będę prowadzone prace polegające na przeniesieniu jednego z routerów, przerwy w jego działaniu spowodują tymczasową niedostępność Google Cache, zmianę ścieżek […]

Pilne prace dzisiaj w godzinach przedpołudniowych.

W dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych przeprowadzimy konieczną ze względów technicznych operację przeniesienia zakończenia łącza Atman 10G KAT-WAW z Altusa na 4Data Center co spowoduje krótkie przerwy w transmisjach L2 naszych klientów. Nie udało nam się niestety skoordynować działań tak, aby przeprowadzić je jeszcze w przed świętami, ale w godzinach nocnych, dlatego też serdecznie przepraszamy […]

Rozbudowa katowickiego szkieletu EPIX.

W dniu wczorajszym uruchomiliśmy trzeci link 10G pomiędzy naszymi głównymi węzłami w Katowicach, czyli 4Data Center i Jordana 25. Zapewnia nam to możliwość oddawania większej ilości danych z lokalnych CDNów, oraz zapas pasma międzywęzłowego na jakiś czas. Jednocześnie przygotowaliśmy przeniesienie zakończeń łącz Katowice-Warszawa realizowanego przez Atman: – po stronie Warszawy bezpośrednio optycznie do Orco Tower […]